Tin tức Tài Chính
Liên kết website
Tỷ giá
Nguồn

Số lượt truy cập
0012622

Tin thị trường

Bộ Tài chính: Triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm kiềm chế lạm phát trong năm 2010

Thực hiện Nghị omega replica quyết của Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 2 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát trong năm 2010, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính đã khẩn trương triển khai thực hiện nhiều biện pháp kiềm chế lạm phát.


Các giải pháp cụ thể là:
(1)- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 31/12/2009, Công điện số 01/BTC-CĐ ngày 12/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và văn bản chỉ đạo có liên quan khác tại địa phương, trong đó tập trung một số nhiệm vụ chính sau:

- Tổ chức ngay các đoàn kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế và pháp luật về giá đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh các mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá tại địa phương như: Xi măng, sắt thép, khí hoá lỏng, phân bón, đường, sữa, thức ăn chăn nuôi, thuốc chữa bệnh cho người, cước vận tải bằng ô tô và hàng hoá dịch vụ thiết yếu khác thuộc danh mục bình ổn giá, đăng ký giá tại địa phương;

- Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, pháp luật về giá theo quy định tại Nghị định 107/2008/NĐ-CP ngày 22/09/2008 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại; không để các doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng tăng giá, phí tuỳ tiện, trái pháp luật, trong đó kiên quyết áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; tịch thu hàng hoá và số tiền thu lợi do hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức; buộc thực hiện kê khai và kê khai lại giá, đăng ký giá theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định về kê khai giá, đăng ký giá; buộc thực hiện niêm yết giá đúng quy định và trả lại khách hàng số tiền đã thu cao hơn giá niêm yết; buộc cải chính thông tin đối với hành vi đưa tin thất thiệt về thị trường, giá cả hàng hoá dịch vụ... theo quy định tại Nghị định 107/2008/NĐ-CP ngày 22/09/2008.

- Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các hành vi vi phạm để nhân dân biết và giám sát kiểm tra, tránh bị lợi dụng làm ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của người dân.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền để người dân địa phương hiểu rõ hơn về công tác điều hành kinh tế vĩ mô nói chung và công tác điều hành giá nói riêng của Chính phủ nhằm tạo sự đồng thuận của các doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội để đạt được mục tiêu Quốc hội đã đề ra.

(2)- Đối với mặt hàng thuốc phòng, chữa bệnh cho người: Bộ Tài chính đã có công văn số 2787/BTC-QLG ngày 08/3/2010 gửi Bộ Y tế đề nghị tăng cường giám sát giá thuốc kê khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện quy định về quản lý giá thuốc như kê khai giá, niêm yết giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý giá thuốc theo quy định tại Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại và các văn bản có liên quan,không để các doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng tăng giá thuốc tuỳ tiện, trái pháp luật.

(3)- Đối với việc điều hành kinh doanh mặt hàng xăng, dầu: Bộ Tài chính đã có công văn số 2729/BTC-QLG ngày 05/3/2010 yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện:

- Điều hành giá xăng, dầu theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước, có điều chỉnh, điều chỉnh xuống theo sát diễn biến giá xăng, dầu trên thị trường thế giới. Khi giá xăng, dầu trên thị trường thế giới giảm cần điều chỉnh giảm giá bán kịp thời.

- Từ nay đến hết tháng 6/2010, doanh nghiệp cần giãn thời gian giữa các lần điều chỉnh. Trường hợp nếu việc thực hiện kéo dài thời gian giữa 2 lần điều chỉnh tăng giá xăng dầu làm ảnh hưởng đến breitling replicahoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp báo cáo liên Bộ Tài chính - Công Thương để thực hiện các biện pháp bình ổn giá theo quy định tại Thông tư số 234/2009/TT-BTC.

- Khi điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu, các doanh nghiệp phải kịp thời gửi/thông báo quyết định giá, phương án giải trình tính toán giá bán tới Tổ giám sát liên ngành về giá xăng dầu; đồng thời thông tin đầy đủ đến các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền cho người dân và xã hội.

(4)- Đồng thời Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định để triển khai ngay trong tháng 3 các Đoàn thanh tra thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá và thuế tại các doanh nghiệp sản xuất, hoạt động đối với 6 nhóm mặt hàng gồm: xi măng, thức ăn chăn nuôi, thép xây dựng, khí hoá lỏng, phân bón hoá học và đường ăn. Bộ Tài chính sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về quản lý giá và thuế./.


PBCTTDownload tài liệu
Hỗ trợ khách hàng replica watches

Hotline: 0983345216

Đối tác
Thời tiết
Click for Hanoi, Viet Nam Forecast
Click for Ho Chi Minh, Viet Nam Forecast