Tin tức Tài Chính
Liên kết website
Tỷ giá
Nguồn

Số lượt truy cập
0000357

..................................................................................  Xem tiếp >>

THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY THIẾT BỊ

Mục đích thẩm định giá nhà xưởng, máy móc, thiết bị:

 • Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, vay vốn ngân hàng.
 • Bảo hiểm và bồi thường tài sản
 • Phục vụ thuê tài chính
 • Cầm cố, thanh lý.
 • Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
 • Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hoá.
 • Xác định giá trị đầu tư.
 • Các mục đích khác

..................................................................................  Xem tiếp >>

THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Mục đích thẩm định bất động sản để phục vụ cho:

..................................................................................  Xem tiếp >>

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

MỤC ĐÍCH XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
 • Cổ phần hoá

 • Mua bán, chuyển nhượng

 • Thế chấp, vay vốn ngân hàng

 • Đầu tư 

 • Góp vốn liên doanh

 • Các mục đích khác

 • ..................................................................................  Xem tiếp >>

  Download tài liệu
  Hỗ trợ khách hàng

  Hotline: 0983345216

  Đối tác
  Thời tiết
  Click for Hanoi, Viet Nam Forecast
  Click for Ho Chi Minh, Viet Nam Forecast