Tin tức Tài Chính
Liên kết website
Tỷ giá
Nguồn

Số lượt truy cập
0001231

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

MỤC ĐÍCH XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
  • Cổ phần hoá

  • Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, vay vốn ngân hàng

  • Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp

  • Các mục đích khác


  • ..................................................................................  Xem tiếp >>

    THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC THIẾT BỊ

    Mục đích thẩm định giá nhà xưởng, máy móc, thiết bị:

    • Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, vay vốn ngân hàng.
    • Bảo hiểm và bồi thường tài sản
    • Phục vụ thuê tài chính
    • Cầm cố, thanh lý.
    • Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
    • Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hoá.
    • Xác định giá trị đầu tư.
    • Các mục đích khác

    ..................................................................................  Xem tiếp >>

    Chào mừng quý khách đến với Website Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư tài chính bưu điện.

           

    Công ty Cổ phần Thẩm định giá và đầu tư Tài chính Bưu điện (PTFV) là một trong những doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt  động  về thẩm định giá năm 2016 và liên tục từ năm 2009 đến nay, được quy định bởi Bộ tài chính (Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dịch vụ Thẩm định giá số 087/TĐG của Bộ Tài Chính ngày 24/09/2015)

     

    ..................................................................................  Xem tiếp >>

    Download tài liệu
    Hỗ trợ khách hàng replica watches

    Hotline: 0983345216

    Đối tác
    Thời tiết
    Click for Hanoi, Viet Nam Forecast
    Click for Ho Chi Minh, Viet Nam Forecast