Tin tức Tài Chính
Liên kết website
Tỷ giá
Nguồn

Số lượt truy cập
0007686

Hồ sơ pháp lý

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

Theo Thông báo Số 48/TB-BTC ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài Chính về việc công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm tanie repliki zegarków định giá đủ điều kiện hoạt động năm 2013. Công ty CP thẩm định giá và đầu tư Tài Chính Bưu Điện (PTFV) vinh dự là đơn vị 5 năm liên tiếp trong danh sách các đơn vị thẩm định giá năm 2013.

Download tài liệu
Hỗ trợ khách hàng replica watches

Hotline: 0983345216

Đối tác
Thời tiết
Click for Hanoi, Viet Nam Forecast
Click for Ho Chi Minh, Viet Nam Forecast