Tin tức Tài Chính
Liên kết website
Tỷ giá
Nguồn

Số lượt truy cập
0005552

Hồ sơ pháp lý

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ NĂM 2012

Theo Thông báo Số 58/TB-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài Chính về việc công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động năm 2012. Công ty CP thẩm định giá và đầu tư Tài Chính Bưu Điện vinh dự là đơn replique montre hublot vị 3 năm liên tiếp trong danh sách các đơn vị thẩm định giá năm 2012.Xem thông báo số 58/TB-BTC tại đây: replique montre hublot/uploads/Thong bao 58 TB BTC nam 2012.pdfDownload tài liệu
Hỗ trợ khách hàng replica watches

Hotline: 0983345216

Đối tác
Thời tiết
Click for Hanoi, Viet Nam Forecast
Click for Ho Chi Minh, Viet Nam Forecast