Tin tức Tài Chính
Liên kết website
Tỷ giá
Nguồn

Số lượt truy cập
0003883

Dịch vụ thẩm định giá

DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TÍNH TIỀN THUÊ ĐẤT NHÀ NƯỚC TRẢ TIỀN HÀNG NĂMreplica breitling

omega speedmaster replica

1. Khái patek philippe replicaniệm bất động sản và thẩm định giá bất động sản

* Theo Điều 174 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 quy định:

“1. Bất động sản là các tài sản bao gồm:

a) Đất đai;

b) Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó;

c) Các tài sản khác gắn liền với đất đai;

d) Các tài sản khác do pháp luật quy định…”

Theo điều 4 Pháp lệnh Giá số 40 quy định: “Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế”

Như vậy, thẩm định giá bất động sản là số tiền ước tính về giá trị của quyền sử dụng đất, quyền sở sở hữu nhà, công trình vật kiến trúc gắn liền với đất đang được mua bán trên thị trường vào thời điểm thẩm định giá và cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp.

2. Thẩm định giá đất thuê nhà nước trả tiền hàng năm

Thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 11 của Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong đó quy định về việc xác định giá thuê đất của các đối tượng thuê đất trả tiền hàng năm quy định:

“1. Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, cho thuê đất, phê duyệt replique montresphương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, cho thuê đất, thời điểm quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường để xác định lại giá đất cụ thể cho phù hợp.”

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại công văn số 907/UBND-KT ngày 30/1/2011 về tổ chức thực hiện xác định giá thuê đất theo nghị định 69/2009/NĐ-CP, Sở Tài chính Hà Nội đã có Công văn số 662/STC-QLCS ngày 22/2/2011 về xác định đơn giá thuê đất theo quy định tại nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ gửi đến các đơn vị thuộc đối tượng phải xác định giá thuê đất liên hệ thuê đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá để có chứng thư thẩm định về giá đất theo nguyên tắc sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường của khu đất thuê.

Thời hạn nộp hồ sơ xác định giá thuê đất Nhà nước trả tiền hàng năm về sở Tài chính (38B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 20 tháng 3 năm 2011.

3. Căn cứ pháp lý thực hiện xác định giá thuê sát với giá chuyển nhượng trên thị trường của khu đất thuê

Hiện nay việc xác định giá thuê đất sát với giá thị trường đang thực hiện theo thông tư 145/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP đang có hiệu lực áp dụng.

4. Các phương pháp xác định giá thuê sát với giá chuyển nhượng trên thị trường của khu đất thuê

Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào hồ sơ được cung cấp các tổ chức thẩm định giá sẽ lựa chọn một trong các phương pháp thẩm định giá quy định thông tư 145/2007/TT-BTC để áp dụng trong tính toán giá thuê đất Nhà nước phải nộp hàng năm

Thông tư 145/2007/TT-BTC hướng dẫn 5 phương pháp trong định giá bất động sản:

- Phương pháp so sánh trực tiếp

- Phương pháp thu nhập

- Phương pháp chiết trừ

- Phương pháp thặng dư

5. Đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính

Theo thông tư 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CPngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về Thẩm định giá Mục 2 Khoản IV quy định về Điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá:

“2.1. Ngoài các điều kiện về thành lập, hoạt động của từng loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, doanh nghiệp thẩm định giá phải có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 101/2005/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Có từ 3 thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định viên về giá còn giá trị hành nghề trở lên, trong đó người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải là thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định viên về giá.

Chủ doanh nghiệp tư nhân thẩm định giá phải là thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định viên về giá; một thẩm định viên về giá chỉ được làm chủ một doanh nghiệp thẩm định giá tư nhân.

Thành viên hợp danh của công ty thẩm định giá hợp danh phải là thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định viên về giá; một thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định viên về giá chỉ được làm một thành viên hợp danh của một công ty thẩm định giá hợp danh.

- Có đăng ký cung cấp hoạt động tư vấn thẩm định giá, các hoạt động có chức năng thẩm định giá với cơ quan đăng ký kinh doanh

2.2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp thẩm định giá phải thông báo bằng văn bản với Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) về việc thành lập doanh nghiệp thẩm định giá và danh sách thẩm định viên đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp.

2.3. Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá phải thường xuyên đảm bảo có đủ điều kiện quy định tại điểm 2.1 nêu trên. Trường hợp sau 3 tháng liên tục doanh nghiệp thẩm định giá không đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định này thì phải ngừng hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng dịch vụ thẩm định giá phải cung cấp theo hợp đồng đã ký (nếu có) trong thời gian này.”

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư Tài chính Bưu Điện (PTFV) hiện có 05 thẩm định viên về giá và có tên trong thông báo số 48/TB-BTC ngày 21/1/2011 của Bộ Tài chính về việc công bố danh sác các doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động năm 2011.replica de relojes Hiện tại chúng tôi đang cung cấp dịch vụ thẩm định replica patek philippe giá để nộp tiền thuê đất thường xuyên cho Sở Tài chính Hà Nội. Rất mong được cộng tác cùng với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

/Download tài liệu
Hỗ trợ khách hàng replica watches

Hotline: 0983345216

Đối tác
Thời tiết
Click for Hanoi, Viet Nam Forecast
Click for Ho Chi Minh, Viet Nam Forecast