Tin tức Tài Chính
Liên kết website
Tỷ giá
Nguồn

Số lượt truy cập
0007679

Giới thiệu

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

MỤC ĐÍCH XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
 • Cổ phần hoá

 • Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, vay vốn ngân hàng

 • Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp

 • Các mục đích khác • CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ:
  • Doanh nghiệp nhà nước
  • Doanh nghiệp tư nhân
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  • Doanh nghiệp liên doanh
  • Các doanh nghiệp khác

  CÁC HỒ SƠ GIẤY TỜ CẦN CUNG CẤP CHO VIỆC THẨM ĐỊNH GIÁ
  Các giấy tờ chung:
  • Giấy yêu cầu thẩm định giá khách hàng lập theo mẫu do PTFV1 cung cấp
  • Giấy ủy quyền nếu tài sản không thuộc sở hữu cùa khách hàng thẩm định giá
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Giấy phép kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện
  • Các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến pháp nhân
  Các giấy tờ liên quan đến tài sản:
  • Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa1
  • Tài liệu theo quy định của pháp luật
  • Doanh nghiệp khác: Borse Replica
  • Đối với bất động sản:
  • Các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Quyết định giao đất…)
  • Các giấy tờ liên quan đến công trình trên đất ( Bản vẽ thiết kế, hồ sơ hoàn công, sơ đồ vị trí…)

  Đối với máy móc thiết bị, phương tiện vận tải:
  • Danh mục máy, thiết bị, phương tiện vận tải bao gồm cả giá trị sửa chữa, nâng cấp nếu có tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp
  • Hợp đồng ngoại thương, invoice, P/L, C/O đối với máy, thiết bị nhập khẩu
  • Hợp đồng mua bán, bản thanh lý hợp đồng, hóa đơn đối với máy thiết bị mua trong nước.
  • Sổ đăng kiểm, bảo hiểm đối với phương tiện vận tải.
  • Bảng kê danh mục tài sản không dùng, chờ thanh lý, tài sản hình thành từ quỹ phúc lợi khen thưởng
  • Biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa tồn kho orologi replica
  • Bảng kê các khoản chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn

  Hồ sơ công nợ :
  • Biên bản đối chiếu các khoản công nợ đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp
  • Tập hợp các tài liệu và các biên bản công nợ chứng minh cho các khoản công nợ không có khả năng thu hồi orologi replica
  • Biên bản xác nhận số dư các tài khoản ngân hàng, các khoản ký quỹ, tồn quỹ tính đến tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.
  • Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp
  • Bảng kê chi phí xây dựng cơ bản dở dang
  • Hồ sơ các khoản đầu tư tài chính  Download tài liệu
  Hỗ trợ khách hàng replica watches

  Hotline: 0983345216

  Đối tác
  Thời tiết
  Click for Hanoi, Viet Nam Forecast
  Click for Ho Chi Minh, Viet Nam Forecast